Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego

Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego

Projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r   Dofinansowanie projektu z UE: 19 999 079,80 zł.

Grupa docelowa: 700 osób, w tym 400 K/300 M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne mieszkające w
województwie podlaskim.

Lider: Miasto Łomża Partnerzy: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Powiat Hajnowski, Miasto Kolno,Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Gmina Boćki

Zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób (400K i 300M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej, w tym 540 os. poprzez usługi świadczone przez Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osoby.

Cel projektu

Planowane formy wsparcia dla uczestników projektu:

 • Świadczenia integracyjne
 • Reintegracja społeczno-zawodowa
 • Szkolenia zawodowe
 • Działania środowiskowe

AKTUALNOŚCI

Harmonogram działań Projektu:

Zadanie 1. Utworzenie i organizacja CIS, w tym IPZS

Utworzenie i organizacja CIS w subregionie łomżyńskim – kwiecień 2019 – grudzień 2019 r.

Indywidualna diagnoza, opracowanie i realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego – grudzień 2019 r. – czerwiec 2021

Zadanie 2. Aktywizacja społeczna

Realizacja wsparcia uzupełniającego reintegrację społeczną – grudzień 2019 r. – marzec 2022

Realizacja treningu umiejętności społecznych – grudzień 2019 r. – marzec 2022

Realizacja warsztatów rozwoju osobistego – grudzień 2019 r. – marzec 2022

Specjalistyczne grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne grudzień 2019 r. – marzec 2022

Zadanie 3. Aktywizacja zawodowa

Realizacja wsparcia uzupełniającego reintegrację zawodową – grudzień 2019 r. – marzec 2022

Realizacja szkoleń zawodowych: wrzesień 2020 r. – marzec 2022

Realizacja kursu przedsiębiorczości – grudzień 2019 r. – marzec 2022

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym

Realizacja wsparcia dla otoczenia uczestników – grudzień 2019 r. – marzec 2022

Dokumenty rekrutacyjne:

I nabór

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wdrożeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS

Termin rekrutacji:

 • I rekrutacja – 23.09.2019-15.11.2019 
 • II rekrutacja (uzupełniająca) – 09.12.2019-20.12.2019

II nabór

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wdrożeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

Termin rekrutacji:

 • I rekrutacja – 19.05.2020-25.06.2020 
 • II rekrutacja (uzupełniająca) – 01.09.2020-03.09.2020
 • III rekrutacja (uzupełniająca) – 04.09.2020-10.09.2020
 • IV rekrutacja (uzupełniająca) – 15.09.2020-21.09.2020 

III nabór

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wdrożeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

Termin rekrutacji:

 • I rekrutacja – 01.12.2020-15.01.202115.09.2020-21.09.2020 
Wczoraj odbyły się ostatnie zajęcia z Kursu Przedsiębiorczości. Po zajęciach uczestnicy otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu. Gratulujemy ! 🙂 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Uczestnicy IV naboru są w trakcie realizacji szkoleń zawodowych.Panie uczęszczają na kurs ➡asystent- opiekun osób zależnych (osób starszych wraz z podstawowym kursem pierwszej pomocy) zaś Panowie ➡ pomoc kuchenna. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Nasi uczestnicy intensywnie się szkolą, zdobywają wiedzę praktyczną, jednak znaleźliśmy czas by w dniu wczorajszym odwiedzić Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. T. Rakowieckiego i wysłuchać prezentacji o Tamarze Sołoniewicz. Tamara Sołoniewicz urodziła się w Narewce, tu ukończyła szkołę podstawową, dalszą naukę kontynuowała w Michałowie. Ukończyła wydział filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie ukończyła Podyplomowe Studium Dziennikarskie.Od połowy lat 60. związana była z Telewizją Polską, od lat 90 współpracowała z białostockim oddziałem telewizji regionalnej. Debiutowała 1966 r. filmem "Miasteczko na skraju puszczy", który opowiadał o ówczesnym życiu w Hajnówce. Za swoją twórczość Tamara Sołoniewicz była wielokrotnie nagradzana. Po prezentacji obejrzeliśmy film "Czy słyszysz jak płacze ziemia" film z 1987 r. przedstawiający dramat wywłaszczonych mieszkańców. Wsie Rudnia, Garbary, Bołtryki, Łuka i Budy znikły z powierzchni ziemi, a około 300 musiało opuścić swoje domy. ... See MoreSee Less
View on Facebook

27.05.22

Fundacja Futurum
W wielką przyjemnością oficjalnie zaczynamy nasze działania projektowe „RAZOM możemy więcej – wsparcie działań na rzecz ukraińskiej diaspory w Polsce” Projekt dofinansowany jest przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Pierwsze działania już są w trakcie realizacji ale najciekawsze inicjatywy jeszcze przed nami. 💪 Razem ze Stowarzyszenie Metamorphosis rozwijamy skrzydła dzięki współpracy z następującymi organizacjami i instytucjami: Akcja Hajnówka , Bielskie Babeczki Co Szyły Maseczki , Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Orli , Parafia Prawosławna p/w świętego Michała Archanioła w Orli , Parafia św. Dymitra w Hajnówce , Parafia Prawosławna Zaśnięcia Najswiętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim , Unitalentowani , Związek Ukraińców Podlasia Союз yкраїнців Підляшшя , Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce , Bielski Dom Kultury , Szkoła Podstawowa w Narewce .Dziękujemy za współpracę władz lokalnych: Hajnówkawita , Urząd Miasta Bielsk Podlaski , Gmina Narewka , Gmina Orla .RAZOM możemy więcej!#RAZOM ... See MoreSee Less
View on Facebook
20 maja odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, gdzie miało miejsce spotkanie autorskie z Panią Paulina Siegień, autorką książki "Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu". Pani Paulina podzieliła się z nami swoimi swoimi emocjami i odczuciami, które towarzyszyły jej podczas wielu pobytów w Kaliningradzie, opowiedziała o wielkiej niedokończonej budowli, która góruje nad Kaliningradem. ... See MoreSee Less
View on Facebook
W piątkowe przedpołudnie gościliśmy w naszym Centrum uczestników spotkania wyjazdowego Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn.: ,,Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie bielskim". Podczas spotkania zaprezentowaliśmy naszą działalność w formie krótkiej prezentacji, omówiliśmy wsparcie, jakie otrzymują uczestnicy CIS, kursy zawodowe, które maja zwiększyć atrakcyjność uczestników na rynku pracy. Podczas spotkania został poruszony temat kierunków wsparcia osób defaworyzowanych. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Dziś gościmy Panią Monikę Duchnowską, która prowadzi Kurs przedsiębiorczości. Na zajęciach omawiamy temat ➡Planowanie i marketing działalności gospodarczej. Źródła finansowania działalności gospodarczej. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I jeszcze jedna piosenka w wykonaniu wolontariuszy Korpusu Solidarności #teatra3 #zmysły #piosenka ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
View on Facebook
Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce

Zespół

Marcin Bołtryk

– Kierownik CIS –

Mirosława Majewska - Iwaniuk
– Pośrednik pracy/animator –
Diana Kendyś
– Doradca ds reintegracji społecznej –
Natalia Tokajuk
– Doradca do spraw reintegracji zawodowej –
Zobacz

Kontakt
Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 42
tel. +48 729 888 753, e-mail: cishajnowka@fir.org.pl
Przewiń na górę