Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego

Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego

Projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r   Dofinansowanie projektu z UE: 19 999 079,80 zł.

Grupa docelowa: 700 osób, w tym 400 K/300 M zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne mieszkające w
województwie podlaskim.

Lider: Miasto Łomża Partnerzy: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Powiat Hajnowski, Miasto Kolno,Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Gmina Boćki

Zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób (400K i 300M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej, w tym 540 os. poprzez usługi świadczone przez Centra Integracji Społecznej w województwie podlaskim, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osoby.

Cel projektu

Planowane formy wsparcia dla uczestników projektu:

 • Świadczenia integracyjne
 • Reintegracja społeczno-zawodowa
 • Szkolenia zawodowe
 • Działania środowiskowe

AKTUALNOŚCI

Harmonogram działań Projektu:

Zadanie 1. Utworzenie i organizacja CIS, w tym IPZS

Utworzenie i organizacja CIS w subregionie łomżyńskim – kwiecień 2019 – grudzień 2019 r.

Indywidualna diagnoza, opracowanie i realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego – grudzień 2019 r. – czerwiec 2021

Zadanie 2. Aktywizacja społeczna

Realizacja wsparcia uzupełniającego reintegrację społeczną – grudzień 2019 r. – marzec 2022

Realizacja treningu umiejętności społecznych – grudzień 2019 r. – marzec 2022

Realizacja warsztatów rozwoju osobistego – grudzień 2019 r. – marzec 2022

Specjalistyczne grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne grudzień 2019 r. – marzec 2022

Zadanie 3. Aktywizacja zawodowa

Realizacja wsparcia uzupełniającego reintegrację zawodową – grudzień 2019 r. – marzec 2022

Realizacja szkoleń zawodowych: wrzesień 2020 r. – marzec 2022

Realizacja kursu przedsiębiorczości – grudzień 2019 r. – marzec 2022

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym

Realizacja wsparcia dla otoczenia uczestników – grudzień 2019 r. – marzec 2022

Dokumenty rekrutacyjne:

I nabór

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wdrożeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS

Termin rekrutacji:

 • I rekrutacja – 23.09.2019-15.11.2019 
 • II rekrutacja (uzupełniająca) – 09.12.2019-20.12.2019

II nabór

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wdrożeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

Termin rekrutacji:

 • I rekrutacja – 19.05.2020-25.06.2020 
 • II rekrutacja (uzupełniająca) – 01.09.2020-03.09.2020
 • III rekrutacja (uzupełniająca) – 04.09.2020-10.09.2020
 • IV rekrutacja (uzupełniająca) – 15.09.2020-21.09.2020 

III nabór

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wdrożeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

Termin rekrutacji:

 • I rekrutacja – 01.12.2020-15.01.202115.09.2020-21.09.2020 
Chwytamy ostatnie powiewy ciepła ☀️ Nowy tydzień rozpoczęliśmy pozytywnie 🙂 ... See MoreSee Less
View on Facebook
🍁Korzystając z pięknej październikowej pogody 🍂, wybraliśmy się z częścią III naboru na spacer. Cel spaceru był szczytny ➡ zbieraliśmy kasztany dla Zuzi chorej na mukowiscydozę. Jeśli masz chwilkę wolnego czasu oraz chęci zapraszamy do pomocy w zbiórce ❤️ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hajnówka zarówno mieszkańcom jak i turystom jawi się jako zielone miasto, gdzie w upalne dni można odpocząć w cieniu 🌳🌲. Wielu miejscach zachowały się piękne drzewa, pozostałości po drzewostanie puszczy. Na terenie miasta mamy 54 pomniki przyrody, z czego 43 to dęby, 4 lipy i 5 klonów. Jednak wraz z przyjściem jesieni pojawiają się 🍁🍂 Nasi uczestnicy w dniu dzisiejszym postanowili pomóc w usunięciu suchych liści na placu zabaw 💪💪 ... See MoreSee Less
View on Facebook
W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy wspólnie z socjoterapeutą Panią Irena Snitkowska pracują m.in. nad następującymi zagadnieniami:➡motywacja do zdobywania nowych kwalifikacji➡konflikty w pracy - jak sobie z nimi radzić➡zachowanie równowagi w odrębnych strefach życia człowieka ... See MoreSee Less
View on Facebook
✅My już zagłosowaliśmy, a Ty? 🦸‍♂️🦸‍♀️Zapraszamy mieszkańców Hajnówki do głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego. ➡️Głosowanie trwa do 01.10.2020 ⏳➡️link do pobrania karty : bit.ly/budzet_karta➡️zgoda opiekuna bit.ly/budzet_zgoda ... See MoreSee Less
View on Facebook
Uczestnicy III naboru od kilku miesięcy biorą udział w warsztatach rozwoju osobistego i grupowym poradnictwie psychologicznym prowadzonych przez Pana Eugniusza Jańczuka. Podczas zajęć są omawiane są następujące tematy: sposoby radzenia ze stresem, postępowanie w sytuacjach konfliktowych, wyrażanie emocji w sposób konstruktywny, komunikacja werbalna i niewerbalna ... See MoreSee Less
View on Facebook
Edit- Nabór zakończonyUWAGA‼️ Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do III naboru ‼️Zapraszamy do składania formularzy w siedzibie CIS.👉 ul. 3maja 42, 17-200 Hajnówka👉tel. 729 888 753 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Uczestnicy III naboru mieli okazję wesprzeć organizację wspaniałego wydarzenia w mieście Hajnówka, którym był "Finał Pucharu Polski Nordic Walking" 🏆 Dziękujemy wszystkim przybyłym za pomoc i zaangażowanie! 💪 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Uczestnicy II naboru zostali absolwentami 👏👏👏Rok uczestnictwa tak szybko minął, dziękujemy za Wasze zaangażowanie, uczestnictwo w zajęciach i szkoleniach zawodowych, otwartość na nasze pomysły, rozmowy i żarty, ale przede wszystkim za zaufanie, którym nas obdarzyliście❤❤❤ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UEEuropejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Powiatowe Urzędy Pracy z woj. podlaskiego planują działania (np. spotkania, konsultacje, dyżury doradcze) promujące kampanię nt. pracy sezonowej. Większość materiałów i informacji dotyczących kampanii można znaleźć na stronie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) pod adresem:www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons na stronie EURES Polskaeures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021 oraz na naszym profilu Facebookwww.facebook.com/people/Centrum-Informacji-i-Planowania-Kariery-Zawodowej-w-Bia%C5%82ymstoku/1000... Film promujący kampanię nt. pracy sezonowej w UEaudiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL ... See MoreSee Less
View on Facebook
Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce

Zespół

Marcin Bołtryk

– Kierownik CIS –

Mirosława Majewska - Iwaniuk
– Pośrednik pracy/animator –
Diana Kendyś
– Doradca ds reintegracji społecznej –
Natalia Tokajuk
– Doradca do spraw reintegracji zawodowej –
Zobacz

Kontakt
Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 42
tel. +48 729 888 753, e-mail: cishajnowka@fir.org.pl
Przewiń do góry